Biodiversiteit

‹ Terug naar overzicht
z Geplaatst op:

Dat het planten-abc als groene kern van het hoveniersvak ernstig lijdt aan babylonische erosie is in steeds meer tuinen en groenvoorzieningen zichtbaar. Verdrongen door keramisch plaveisel, antraciet beton en kunstgras verwordt het planten-abc een monografische invuloefening. Rij- en vaksgewijs staan allerhande opgefokte modegrillen groepsgewijs saai in een metrisch gelid. Waar je ook kijkt in tuin- en plantsoen, overal groeien dezelfde, geijkte modesoorten op afgemeten hak- en schoffelbreedte. Brave ‘tuinconfectie’ met sortimentarmoede als modebewuste proeve van een tekort aan plantaardige vakbekwaamheid.

Joost van DijkBeperkte toepassing van het planten-abc, imitatieterrazzo en kunstgras resulteren ook in een uitentreuren gepoetst en afgelikt microklimaat in tuin en plantsoen. Een strak geordend microklimaat waarin kruipende, scharrelende, wurmende en vliegende fauna verbannen zijn uit de directe leefomgeving. Monotone beplanting is nu eenmaal voorbestemd om elke natuurwettelijke spontaniteit die tussen de regels verschijnt rücksichtslos naar de filistijnen te helpen. Wat kun je dan, uit zorg over het klimaat, ‘blij’ zijn met buxusmot en eikenprocessierups als gevleugelde pleitbezorgers voor meer biodiversiteit. De massaliteit van buxusmot en eikenprocessierups is een natuurlijke aansporing om het eenzijdige, onnatuurlijke plantgedrag te keren. Wie als hovenier én klant de natuurlijke wijsheid van een gevarieerd soortenrijkdom niet wil leren, krijgt de overlevingslessen van moeder natuur hardhandig opgedrongen.

Als natuurlijke ‘vijanden’ bezorgen de buxusmot en eikenprocessierups modegrilvolgende hoveniers en ‘hun’ klanten visueel én fysiek lijden. Ervaringen die hartgrondig zeer doen, ook in de portemonnee. Kennelijk hebben deze verstokte microklimaatontkenners het nodig om op tuinen openbaargroenniveau te ‘voelen’ dat het plantmatig gevarieerder moet.

Meer aandacht voor het microklimaat in tuin en plantsoen begint met het (opnieuw) verdiepen en verbreden van de hovenierswetenschap. Verbreden en verdiepen met het fauna-abc als tweede ‘groene’ kernvak – om op tuin- en plantsoenniveau de relevante soorten bodemschimmels, micro-organismen, solitaire bijen, heggenmussen en andere vliegeniers te (her)kennen en in stand te houden. Primair gaat het erom dat hoveniers tot in het diepst van hun haarvaten de natuurlijke relaties tussen flora en fauna leren doorgronden. Zodat zij ‘hun’ tuinen en plantsoenen zo ‘strak’ inrichten dat Moeder Natuur optimaal in staat gesteld wordt om van elke tuin en groenvoorziening een gevarieerde habitat te ‘maken’. Op naar levendige tuinen en plantsoenen.

Joost van Dijk is oprichter en eigenaar van de HoveniersAcademie.

Dit artikel is verschenen in Hoveniersvak 3 2019. Niet ontvangen? Klik dan HIER.