Groene Hutspot Vakonderwijs

‹ Terug naar overzicht
z Geplaatst op:

Voedselvergiftiging – het jongste sterfterisico voor leerling-hoveniers bij de aoc’s. Nu het vakonderwijs groene hutspot aan deonderwijsmenukaart toevoegt, komt voor 4.000 aspirant-hovenier-jongens en –meisjes het laatste avondmaal wel heel dichtbij.

Joost van DijkHet zal je anno 2019 gebeuren. Waar de wereld steeds meer groen nodig heeft om leefbaar te zijn, kies je een opleiding voor het mooiste beroep op aarde: hovenier. Met al je ambities en idealen beland je in een open inrichting: het regionale aoc. Een school waar maar liefst 47 uiteenlopende crebo-kwalificaties (beroepsopleidingen) elkaar overschreeuwen   om de schaarse leermiddelen en docenten. Dag één leer je dat je als individuele bbl’er of bol’er ondergeschikt bent aan het uiterlijk vertoon van een breedschalige leerfabriek. Dag twee leer je jouw persoonlijkheid, ambities en idealen op te sluiten in een anonieme locker in de kelder van het prestigieus verwaarloosde schoolgebouw. Dag drie kom je erachter dat er niet ieder lesuur een docent beschikbaar is die je weet te boeien met leerzame kennisverhalen over de bomen, heesters, vaste planten waarmee jij later, als je lang genoeg gezeten hebt, stukjes aardkloot stoffeert. Zo’n gepassioneerde, betrokken vakidiote docent die jou als aanstormend hoveniertalent het aap-noot-mies van plantenkennis levenslang bijbrengt.

Aldus voltrekt zich al ruim twee decennia lang het faillissement van het hoveniervakonderwijs. Plantenkennis, nomenclatuur, toegepaste beplantingsleer en praktijklessen verdwenen uit het curriculum. Schoolse sortimentstuinen als Boskoop en Frederiksoord werden studentloos in een megalomane fusiedrift. De kern van het hoveniersbestaan uit het vakonderwijs is wegbezuinigd.

Groene Hotspots is anno 2019 de jongste wet-van-Murphypoging van de VHG om nog iets van het vakonderwijs te redden. Zoals gebruikelijk halfslachtig, visieloos, vijftien jaar te laat en gedoemd om te sneuvelen in de belangenstrijd met de aoc’s. Wanneer bestaande partijen decennialang systeemfouten in stand houden, rest op enig moment niets anders dan radicaal opnieuw te beginnen en de studenten te verplanten naar een ‘nieuwe’ groeiplaats.

Toekomstgericht hoveniervakonderwijs is gebaat bij autonomie: los van alle aoc’s én VHG één zelfstandige opleiding voor hoveniers en groenvoorzieners. Met vier centrale locaties, een select keurkorps betrokken vakdocenten en een curriculum waarin 75 procent van de lessen bestaat uit de eerdergenoemde ‘plantaardige’ vakken. Inclusief bodemkunde, bemestingsleer, ecologie, faunakennis, en techniek van aanleg, beheer en onderhoud. Een opleiding waar een leerklimaat heerst dat studenten aanspreekt en uitdaagt om voorbij de grenzen van ieders eigenwijsheid te leren. Met tijd, aandacht en ruimte voor elke student die zich als hovenier het mooiste beroep op aarde eigen wil en kan maken. Dé school waar groen leren een dagelijks feest is. Daar schoolt het mooiste beroep op aarde zijn vakkennis op waardevolle wijze.

 Dit artikel is verschenen in Hoveniersvak 2 2019. Niet ontvangen? Klik dan HIER.