Het voorjaar lonkt... en het klimaat verandert

‹ Terug naar overzicht
z Door: Ruud Snijders
Geplaatst op:

Wie er oog voor heeft, ziet de gele kornoelje, het kleine hoefblad, ons aloude apeenkruid en het maarts viooltje. Mooi zijn zeker ook de bosanemoon en de wilde cyclaam. Onze natuur heeft veel moois in huis.

Een andere echte voorjaarsbode is ongetwijfeld de tjiftjaf. Van alle trekvogels is het een van de eerste vogels die weer terug is in ons land. Dit kleine, licht bruin/gele vogeltje heeft zijn winterverblijf in Afrika al vroeg verlaten om het hele eind weer terug te vliegen. Voor ons allemaal breekt de drukste tijd van het jaar weer aan.
Om het beste uit de tuin te halen zit er maar één ding op: heb respect voor de natuur. Werk haar niet tegen, pas je aan, observeer, kijk wat er nodig is. Door het veranderde klimaat moeten wij ons gaan aanpassen. We kennen steeds meer perioden met droogte, warmte, veel langdurige neerslag of juist hevige buien en een stijging van de gemiddelde temperatuur. Door de grote hoeveelheid neerslag van het afgelopen najaar hebben de structuur en de voedingshuishouding het al zwaar te verduren gehad. Met name kali en stikstof zijn op de meeste plaatsen meer uitgespoeld dan gebruikelijk. Daarbij zijn de temperaturen in het najaar hoog gebleven en is de groei van het gras langer doorgegaan. Uiteindelijk resulteert dit in een tekort aan voedingsstoffen in de bodem dat groter is dan in de voorgaande jaren.
Tegelijkertijd treed er verdichting op van de toplaag. De hevige buien zorgen voor uitspoeling, maar ook voor verslemping. Lange droge perioden veroorzaken uitval en verslechteren de structuur van de toplaag. Maak groeiomstandigheden daarom optimaal zodat planten direct sterk kunnen starten en de grond beter bestand is tegen deze extremen. Gebruik goede compost om het gehalte aan organische stof te verhogen en pas natuurlijke bodemverbeterende materialen toe zoals olivijn (bindt CO2), bentoniet (zandgrond), zeoliet (zavelgrond) en basalt (kleigrond). Meng deze materialen door de grond en voeg nog bodemleven toe wanneer nodig. Vooral bij de aanleg kun je dus direct inspelen op de klimaatverandering. Bodemverbetering is niet langer een keuze, maar een must. Pas op met grond opbrengen, deze altijd mengen met de ondergrond (1:1) anders kan er een storende laag ontstaan. Opmerking: In deze periode ontwaakt de egel uit zijn winterslaap, wist u dat de egel allerlei insecten eet, waaronder veel slakken? Een beestje om te koesteren dus…
Een mooie (voorjaars)start gewenst!