Pius Floris wint Boomproject van het Jaar

‹ Terug naar overzicht
z Geplaatst op:

Pius Floris Boomverzorging heeft met de historische grensboom op het terrein van Trade Port Noord in Venlo de landelijke competitie Boomproject van het Jaar 2018 gewonnen. De historische linde verbindt natuur, kunst en bedrijvigheid, aldus de jury.

Pius Floris Boomverzorging

Foto: Fred Roest

Tijdens de kennisbijeenkomst van VHG Platform Boomspecialisten van Branchevereniging VHG op 6 november in Almere vond de feestelijke prijsuitreiking plaats en zijn het winnende project en de overige drie genomineerde inzendingen toegelicht.

Erkenning vakmanschap

“Deze prijs is een erkenning voor het vakmanschap dat Pius Floris Boomverzorging inzet voor het behoud van monumentale bomen”, aldus Bert van Polen, adviseur, boomtechnicus en projectleider bij Pius Floris Boomverzorging. “Met deze wedstrijd kunnen we uitdragen waar we mee bezig zijn: we laten zien dat de boomverzorging een serieuze bijdrage levert aan een duurzame, biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving.”

Eindoordeel vakjury

Het winnende project betreft de imposante en vakkundige verplaatsing van één monumentale, circa tweehonderd jaar oude lindeboom, die in het landelijke register van de Bomenstichting staat en op de gemeentelijke lijst van monumentale bomen. Maar er gaat veel meer achter deze boom schuil, stelt de vakjury. De linde staat symbool voor de totale duurzame gebiedsontwikkeling, waar de natuur leidend is: bedrijventerreinen worden zorgvuldig in de bestaande en nieuwe natuur ingepast, in plaats van andersom.

Specialistenwerk is maatwerk

De markante linde, die vroeger als grensboom van het boerenterrein dienst deed, moest worden verplaatst om een railterminal te kunnen ontsluiten. Er is een duurzame keuze gemaakt in het logistieke geweld van dit gebied: verplaatsen, niet kappen. Een boomverplanting is inmiddels geen bijzonderheid meer. Pius Floris Boomverzorging laat in dit project echter zien dat specialistenwerk altijd maatwerk is. Het gedetailleerde plan van aanpak oogst bewondering bij de jury. De boomspecialist heeft hier de vaktechnische eisen en omgevingsrisico’s goed in beeld gebracht en is de dialoog aangegaan. Een intensieve samenwerking met deskundige partijen uit andere expertisevelden heeft bomen in het algemeen en deze grensboom in het bijzonder stevig op de kaart gezet. Dat leidt tot een ‘grensverleggend’ project, dat de rest van het land kan inspireren.’

Overige genomineerden

De drie overige genomineerde projecten zijn volgens de jury ook boeiende, zeer verschillende inzendingen die blijk geven van goed, specialistisch vakmanschap en van de toegevoegde waarde van bomen in de openbare ruimte. De genomineerden zijn:

  • Oude Markt Weert, Herman Vaessen, ontwerp gemeente Weert
  • Begraafplaats Zoetermeer, Ada Wille Landschaps- & Begraafplaatsarchitectuur
  • Gustav Mahlerplein Amsterdam, Nationale Bomenbank