'Veel hoveniers leven op een eiland'

‹ Terug naar overzicht
z Geplaatst op:

De Groene Hotspot Houten zag eind 2018 het levenslicht; dé community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Het initiatief moet uitgroeien tot een online- en fysieke ontmoetingsplaats voor iedereen die de groene sector een warm hart toedraagt. Een plek waar kennisdeling wordt gestimuleerd, zodat studenten en professionals het maximale uit zichzelf kunnen halen en beter voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen. Maar hoe gaat de Groene Hotspot Houten dat doen?

Dat de groene sector moeite heeft om voldoende personeel te vinden, is al lang geen geheim meer. Bijna vier op de tien ondernemers in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche ervaren een tekort aan arbeidskrachten, zo liet branchevereniging VHG vorig jaar weten. Waar de vergrijzing leidt tot verlies van ervaren krachten, schiet de instroom uit het onderwijs nog altijd tekort. De afgelopen jaren werden verschillende initiatieven ontplooid om het tij te keren, maar veelal zonder het gewenste resultaat. De krapte op de arbeidsmarkt bleef de afgelopen twee jaar onafgebroken toenemen. Reden voorGroenpact, Wellantcollege, de VHG, de sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid, de AOC Raad en de MBO Raad om de handen ineen te slaan. Met de lancering van de Groene Hotspot Houten (www.groenehotspothouten.nl) als resultaat.

Het doel van dit breed gedragen initiatief is om zoveel mogelijk mensen en bedrijven uit de groene sector bij elkaar te brengen, zegt Heidi Kamerling. Vanuit Wellantcollege is zij projectleider van de Groene Hotspot Houten. Het nieuwe platform moet actieve hoveniers stimuleren om zichzelf door te ontwikkelen, zodat hun kwaliteiten beter aansluiten bij wat de markt zoekt. Tegelijkertijd moeten diezelfde professionals hun ervaring weer delen met studenten om de aanwas van nieuw talent een boost te geven. De community zal vacatures bovendien actiever onder de aandacht brengen van bezoekers, om zo goede matches te realiseren. “De groene sector verandert ontzettend hard, waardoor we te maken krijgen met nieuwe uitdagingen”, zegt Kamerling. “Wil je daarin meegroeien, dan is kennisdeling een must. De Groene Hotspot Houten wil daarom als community antwoord geven op actuele vraagstukken rondom thema’s als biodiversiteit, waterberging in de stad, groen in de stedelijke gebieden en binnengroen. Op die manier kunnen studenten en hoveniers op professioneel vlak blijven groeien en tillen we de branche met elkaar naar een hoger niveau. Waardoor de groene sector voor veel mensen ook weer aantrekkelijker zal worden om in te werken. Wij brengen onderwijs, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties bij elkaar om elkaar te stimuleren en inspireren.”

Los zand

Van gastlessen en studieclubs tot het beschikbaar stellen van interessante publicaties, alles werd de laatste jaren geprobeerd om de kennisdeling binnen de hovenierssector te vergroten en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Maar het bleek lastig om mensen te bereiken. “Door te weinig samenwerking was het te veel los zand”, zegt Kamerling. “Er is dus behoefte aan een paraplu die alle goede initiatieven samenbrengt. De Groene Hotspot Houten moet die functie vervullen.”

Groene Hotspot HoutenHoewel de community nog maar net van start is gegaan en feitelijk nog een pilot is, zijn de ambities volgens Kamerling groot. De Groene Hotspot Houten wil een doorlopende verbinding zijn tussen onderwijs en ontwikkelingen in het arbeidsproces. Vragen uit de praktijk moeten worden vertaald (Foto’s: Wellantcollege) naar leerarrangementen, vacatures en beschikbare kwaliteiten moeten worden samengebracht. Door alumni actief bij de community te betrekken en in contact te brengen met studenten, vindt bovendien een belangrijke vorm van kennisoverdracht plaats. “Onderwijs en bedrijfsleven hebben gezamenlijk een fysieke en digitale plek ingericht om toegang tot laagdrempelige kennis te realiseren voor leerlingen, studenten, werknemers en werkzoekenden. Een plek waar verhalen bij elkaar komen en gedeelde vraagstukken uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid kunnen worden besproken. Daarbij willen we ondernemers ervan bewust maken dat investeren in human capital loont. En werknemers moeten zich ervan bewust worden dat blijven leren een levensbehoefte is. Ook willen we de overheid duidelijk maken dat investeringen in een systeem van leren noodzaak zijn voor de continuïteit van de samenleving zoals we die gewend zijn. En scholen moeten zich ervan bewust worden dat het onderwijs anders moet worden ingericht. Zodat vraag en aanbod rondom leren samenkomen en in gezamenlijkheid tot actie worden omgezet.”

Van ‘wij-zij’ naar ‘wij samen’

De Groene Hotspot Houten is een platform voor én door de sector, meent Kamerling. Want vooral door het bundelen van de krachten kan het initiatief volgens haar een succes worden. “We zijn gestart met het inventariseren van alle goede ideeën en initiatieven die al bestonden. Vervolgens hebben we alle alumni uit het groene onderwijs in kaart gebracht, zodat wij hen bij de community kunnen betrekken. En we hebben bedrijven en medewerkers benaderd en geïnformeerd over wat wij voor ogen hebben. Het is namelijk belangrijk dat alle betrokkenen een grote bereidheid hebben om deel te nemen.” Volgens Kamerling moet een ‘warm netwerk’ ontstaan, dat bestaat uit bedrijven en individuen die écht een bijdrage willen leveren aan de sector. “We moeten van ‘wij-zij’ naar ‘wij samen’. Hoe kunnen we samen de wereld van morgen beter maken? Als je alleen kennis komt ophalen of je vacature achterlaat, ben je niet van meerwaarde voor de community.” Zeker zo belangrijk is ook de communicatie naar alle betrokken partijen, zo geeft de projectleider aan. “Via de Groene Hotspot Houten informeren we mensen daarom actiever over thema’s en groene bijeenkomsten die door allerlei partijen worden georganiseerd. We zien dat die nu al beter worden bezocht dan voorheen.”

Via het digitale platform kunnen mensen elkaar dus online ontmoeten, kennis uitwisselen en informatie ophalen. Maar de Groene Hotspot Houten zal zélf ook fysieke activiteiten organiseren, zoals studiebijeenkomsten, seminars, gastlessen, docentenstages en banenmarkten. “Veel mensen in onze sector leven op een eiland”, stelt Kamerling. “Zij spreken amper collega’s, lezen geen vakbladen en bezoeken geen bijeenkomsten. Daardoor staan zij stil in hun ontwikkeling, maar kunnen zij anderen ook niet verder helpen. Wij hopen daar verandering in te brengen en roepen juist ook die hoveniers en urban greeners op om hun verhalen uit de praktijk met anderen te delen. Dat komt nu nog niet zo goed van de grond, maar door met elkaar in gesprek te blijven, kunnen we dat wel verbeteren.”

Coolste beroep

Als in de slipstream ook het imago van de groene sector kan worden verbeterd, juicht Kamerling dat toe. “Door middel van een open platform hopen we zeker een betere beeldvorming te creëren. Het gaat in onze sector niet alleen om schoffelen en snoeien, maar om thema’s die ertoe doen. We willen tonen dat werken in de groene sector het coolste beroep is dat bestaat.”

De huidige pilot van de Groene Hotspot Houten loopt in ieder geval tot januari 2020. Voorlopig willen de initiatiefnemers nog geen harde doelstellingen formuleren, het platform moet de komende maanden vooral gaan groeien. Iedereen kan het platform in principe vrij bezoeken. Maar alleen leden van de community krijgen toegang tot de vacatures, stages en profielen van werk- en stagezoekenden, geeft Kamerling aan. “Er zijn geen kosten aan registratie verbonden, je dient alleen een gebruikersnaam aan te maken in combinatie met je e-mailadres. Op die manier kunnen we je nog actiever bij de hotspot betrekken en kun je van meer diensten gebruikmaken. De matchmakingpagina wordt inmiddels al druk bezocht, daar hebben we kennelijk iets mee aangeboord. En zonder aantallen te noemen, hebben al heel wat mensen zich geregistreerd als lid. Ook dat zegt iets. Het is nu aan ons om te blijven evalueren wat wel en niet werkt.”

Jacco Strating

De Groene Hotspot Houten in het kort

De Groene Hotspot Houten is een learning community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Van studenten en docenten aan de groene opleidingen, tot professionals uit het bedrijfsleven en overheid. Een ontmoetingsplek waar bijdragen kunnen worden geleverd aan actuele thema’s en vraagstukken uit de groene leefomgeving. Door kennis uit te wisselen en actief te participeren binnen verschillende thema’s en vraagstukken, hebben mensen de mogelijkheid zichzelf of hun bedrijf in de spotlights te zetten. Daarom is de hotspot dook bij uitstek de plek waar vraag en aanbod rondom werk, stage, opleidingen en cursussen samenkomen. De pagina met vacatures, stages en profielen van werk/stagezoekers is alleen toegankelijk voor leden van Groene Hotspot Houten. Registratie kan gratis via www.groenehotspothouten.nl.