VHG trapt 2019 af met nieuwjaarslunch

‹ Terug naar overzicht
z Geplaatst op:

Ruim 150 VHG-leden waren gisteren naar de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg gekomen om de traditionele nieuwjaarslunch van Branchevereniging VHG bij te wonen.

VHG

Jasper Helmantel, voorzitter van Wilde Weelde, ondertekent het Manifest De Levende Tuin. Links VHG-directeur Egbert Roozen.

VHG-directeur Egbert Roozen bracht daar verslag uit van zijn bezoek aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit diezelfde ochtend. Hij sprak met haar over het GroenPact, waarin onderwijs en bedrijfsleven in de groenbranche bezig zijn om onder andere samen inhoud en vorm te geven aan het groene onderwijs. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen regionale Groene Hotspots die op verschillende plaatsen in Nederland worden opgericht.

Groene Hotspots

Vorig jaar werd in Houten de eerste Groene Hotspot geopend. VHG en het Wellantcollege vormen een online- en een fysieke community waarin initiatieven, projecten en vraagstukken rond de groene leefomgeving samenkomen. Ook is het een plek waar vraag en aanbod rond werk, stage, opleidingen en cursussen bij elkaar worden gebracht. Het is de bedoeling dat er in het hele land méér Groene hotspots komen.

Toenemende vraag

De orderportefeuilles in de branche trekken aan. Dat zal alleen maar toenemen wanneer meer gemeenten, provincies en waterschappen aan de slag gaan met vergroenen. VHG signaleert een toenemende vraag naar advies en praktische ondersteuning door de groenprofessionals hierbij. Ook komen er steeds meer subsidies beschikbaar. De provincie Overijssel is een van de koplopers, samen met de provincie Brabant. Ook Gelderland, Limburg en Zuid-Holland ontwikkelen nieuwe natuurvisies.

Natuurvisie Overijssel

De provincie Overijssel is inmiddels toe aan de uitvoering van een nieuwe natuurvisie. Met programma ‘Natuur voor Elkaar’ wil de provincie natuur dichter bij de bewoners brengen. Programmaleider Sander van Dijk gaf aan dat de hulp van professionals uit de praktijk daarbij zeer welkom is. Overijssel zet in op natuurinclusief bouwen, het vergroenen van steden en dorpen en het aanleggen van groene schoolpleinen. “We hebben zeshonderd schoolpleinen”, aldus Van Dijk. “Dit jaar willen we er honderd aanpakken.”

Wilde Weelde sluit zich aan bij De Levende Tuin

Het VHG-concept De Levende Tuin heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een begrip én een beweging. Nieuwe partner is Wilde Weelde, de vakvereniging van natuurvriendelijke ondernemers in het groen. Deze vereniging ondertekende in Hardenberg als vijftiende partij het manifest. “Onze leden richten zich specifiek op natuurlijke tuinen”, aldus voorzitter Jasper Helmantel. “We werken graag samen met de andere manifestpartners om het gedachtengoed verder aan te jagen en te ondersteunen zodat de levende tuin meer gemeengoed wordt. Ook brengen we graag onze kennis van ecologie en biodiversiteit in.”